Nhà ở xã hội Lucky House là một Quần thể chi phí rẻ pháp luật đầy đủ, nằm Ở hướng phía nam Q Hà Đông – thuộc Khu đô thị Dự án mới con kiến Hưng, sát