đến ngày 25/3, công ty lớn FLC xác định giới thiệu Căn hộ Biệt thự FLC Lux City Quy Nhơn, dự định đã hóa thành một đô thành tiêu chí quốc tế, một cái nôi văn hóa